Verstoorde arbeidsrelatie en billijke vergoeding € 40.000,-

Terug

De werknemer was werkzaam als projectmanager. Over de jaren 2012, 2013 en 2014 had de werknemer een bonus ontvangen. In maart 2015 diende de werkgever een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren van de werknemer. Dit ontbindingsverzoek werd afgewezen. Vervolgens liet de werkgever de werknemer weten dat hij geen vertrouwen meer in hem had, werden de werkzaamheden van de werknemer afgebakend en ontving hij een officiële waarschuwing vanwege zijn gedrag.

De werknemer werd geschorst nadat hij weigerde mee te werken aan een “ontwikkelplan”. In deze kwestie verzocht de werkgever opnieuw om ontbinding, deze keer wegens een verstoorde arbeidsrelatie.


Wegens de ernstig verstoorde verhouding tussen partijen ging de kantonrechter over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter overwoog dat de werknemer naast de transitievergoeding van € 18.353,00 recht had op een billijke vergoeding, omdat voldoende aannemelijk was dat aan de werkgever een ernstig verwijt kon worden gemaakt van de ontbinding. De kantonrechter overwoog dat de hoogte van de billijke vergoeding in relatie moet staan tot de verwijtbaarheid van de werkgever.

De kantonrechter achtte een bedrag van € 40.000,00 billijk.

Publicatiedatum 28/12/2016

Volg ons op social media