Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst blijft ook mogelijk onder de WWZ

Terug

U ontslaat uw werknemer op staande voet, echter werknemer gaat daarmee niet akkoord en probeert dit ontslag te vernietigen.

U kunt de arbeidsovereenkomst met werknemer (nog) voorwaardelijk ontbinden (lees: voor zover nodig), zodat u zekerheid verkrijgt omtrent het daadwerkelijk beëindigd zijn van het dienstverband. Hiermee kan u het risico afwenden dat bij discussie met werknemer over de geldigheid van het gegeven ontslag het dienstverband gedurende deze discussie zou voortzetten, met alle onwenselijke (financiële) gevolgen van dien.

Hoge Raad oordeelde recent dat werkgever ook onder de WWZ een voorwaardelijk ontbindingsverzoek (lees: voor zover nodig) kan indienen bij de kantonrechter. Let wel, de arbeidsovereenkomst kan alleen voorwaardelijk worden ontbonden op het moment dat de kantonrechter (zelf) oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is geweest.

Voorts is het volgens de Hoge Raad wenselijk dat de procedure over de geldigheid van het ontslag en de ontbindingsprocedure zoveel mogelijk gelijktijdig en in samenhang worden behandeld. Dit bevordert de rechtszekerheid.

Publicatiedatum 20/01/2017

Volg ons op social media