Voorwaardelijke ontbinding is nog steeds mogelijk onder de Wet werk en zekerheid

Terug

Als u een werknemer op staande voet heeft ontslagen, kunt u de kantonrechter voor de zekerheid verzoeken om de arbeidsovereenkomst ook voorwaardelijk te ontbinden. U beperkt daarmee de periode waarin u met terugwerkende kracht loon moet terugbetalen als het ontslag op staande voet onterecht was.De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan, waaruit blijkt dat zo’n verzoek onder de Wet werk en zekerheid nog steeds mogelijk is.

Wel is de mogelijkheid tot voorwaardelijke ontbinding beperkter dan voorheen. Een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding kan namelijk alleen worden toegewezen als de voorwaarde inhoudt dat de rechter van dezelfde aanleg een gegeven ontslag op staande voet vernietigt. Ofwel, alleen als de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is, kan hij een verzoek tot ontbinding toewijzen.

Als het ontslag op staande voet in stand blijft, heeft u volgens de Hoge Raad geen belang meer bij het voorwaardelijk ontbindingsverzoek. U kunt geen voorwaardelijk ontbindingsverzoek indienen voor het geval de werknemer in hoger beroep gaat tegen de uitspraak en het gerechtshof oordeelt dat u het contract moet herstellen.

HOGE RAAD, 23 DECEMBER 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998

Publicatiedatum 13/02/2017

Volg ons op social media