Waar het fout gaat met beoordelingsgesprekken

Terug

In veel organisaties de uitkomsten van beoordelingsgesprekken totaal losstaan van de resultaten van de organisatie. De beoordeling is daarmee niet langer een betrouwbare graadmeter van de waarde van medewerkers of een indicator van de resultaten van een organisatie. Er zijn nog meer redenen waarom het traditionele beoordelingsgesprek zijn waarde heeft verloren. Beoordelingen zijn statisch, retrospectief en passen niet meer bij de dynamische omgeving waarin organisaties opereren. Ze meten alleen of medewerkers voldoen aan minimumeisen. De focus ligt op het verleden, waar juist de toekomst centraal zou moeten staan. Bij een beoordeling worden medewerkers binnen de eigen organisatie met elkaar vergeleken. Maar dat heeft weinig waarde. De eigenlijke waarde wordt niet bepaald als niet vergeleken wordt met de toppers in een vakgebied. Het ontwikkelpotentieel van een medewerker wordt zo niet duidelijk en een organisatie heeft een concurrentienadeel. Inspanning wordt verward met resultaten. Managers vinden het moeilijk om een slechtere beoordeling te geven als zij weten dat een medewerker hard gewerkt heeft. Echter, het zijn resultaten die tellen, niet de inspanning. En die resultaten moeten dus gemeten worden.
Publicatiedatum 04/12/2013

Volg ons op social media