Waar moet je op letten als je een tijdelijk contract verlengt?

Terug

Kennis van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is er bij de meeste werkgevers wel, maar dat neemt niet weg dat de wet zo nauw luistert dat je goed moet blijven opletten. Stel dat je een werknemer twee jaar en één dag in dienst hebt in de veronderstelling dat het contract van rechtswege eindigt, dan zit je voor onbepaalde tijd aan hem vast.

Vanaf juli 2015 mag een werkgever in een tijdvak van twee jaar, maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden. Wanneer deze contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van zes maanden of minder, dan behoren de contracten tot dezelfde ‘Keten’.

Vergeten te verlengen?
Stel, een contract loopt op 1 januari af en de werknemer verschijnt op 2 januari gewoon op het werk terwijl jij bent vergeten te verlengen, dan is sprake van een stilzwijgende voortzetting van het dienstverband. Dat wil zeggen dat het vorige contract onder dezelfde voorwaarden en met eenzelfde duur wordt voortgezet, met een maximum van een jaar.

Geen nieuw contract, wel een handtekening
Het is prima om een contract te verlengen met een brief waarin je aangeeft dat het contract van rechtswege afloopt op een bepaalde datum, en dat je onder dezelfde voorwaarden graag wilt verlengen tot een nieuwe datum. In zo’n geval hoef je geen nieuw contract te sturen en te laten ondertekenen. Wel is de handtekening van de werknemer nodig, hij moet immers akkoord gaan met de verlenging.

Proeftijd bij verlenging?
Een proeftijd is toegestaan bij het eerste contract, mits dat een contract is met een duur van meer dan zes maanden. In principe is een proeftijd bij een verlenging niet toegestaan. Maar let op: als er bij die verlenging sprake is van een wezenlijk andere functie die de werknemer gaat uitoefenen, waarvoor andere competenties vereist zijn, dan is een nieuwe proeftijd wel mogelijk.

Publicatiedatum 05/05/2017
Waar moet je op letten als je een tijdelijk contract verlengt?

Volg ons op social media