Wanneer begint de bedenktermijn bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

Terug

Op grond van artikel 7:670b lid 1 BW is een beëindigingsovereenkomst slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan. De werknemer kan vervolgens op grond van het tweede lid van dit artikel binnen veertien dagen (de 'bedenktermijn') na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden (het 'bedenkrecht').

Hiermee heeft de wetgever een nieuw element toegevoegd aan de arbeidsrechtelijke schikkingspraktijk.Zie onderstaande jurisprudentie (uitspraken) ter nadere beeldvorming.

ECLI:NL:RBDHA:2016:16878 
ECLI:NL:RBROT:2016:996 
ECLI:NL:HR:2008:BC0384 
ECLI:NL:RBDHA:2016:8371

Publicatiedatum 24/05/2017
Wanneer begint de bedenktermijn bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

Volg ons op social media