Wat betekent ontslag in onderling overleg anno 2016?

Terug

Ontslag via UWV, kantonrechter of in onderling overleg
In het ontslagrecht is veranderd dat de werkgever niet meer zelf zijn ontslag-route kan kiezen als hij werknemers wilt ontslaan via UWV of kantonrechter. Bedrijfseconomisch ontslag moet via de ontslagprocedure van UWV lopen. Ontslagen op basis van disfunctioneren en conflict moet de werkgever via de kantonrechter laten lopen. Als 3e optie kan de werkgever ook kiezen voor ontslag in onderling overleg.

Meeste ontslagen worden in onderling overleg geregeld tussen werkgever en werknemer
Dit komt veel vaker voor dan ontslag via UWV of de kantonrechter. Bij ontslag in onderling overleg komt UWV of de kantonrechter er niet aan te pas. De werknemer gaat natuurlijk alleen akkoord met ontslag als hij/ zij financieel gecompenseerd wordt en zijn rechten gewaarborgd worden.

Welke rechten zijn voor u belangrijk

• Ontslagvergoeding.

U heeft geen automatisch recht op een ontslagvergoeding. Echter, als ontslag via UWV of de kantonrechter zou lopen, zou uw werkgever (minimaal) de transitievergoeding aan u moeten betalen. Bovendien loopt de werkgever bij de ontslag-route via UWV en kantonrechter het risico dat het ontslag niet gehonoreerd wordt. Dat risico zal hij wellicht willen afkopen via een hogere ontslagvergoeding. 

• WW-uitkering.

Bij onvrijwillig ontslag heeft u recht op een WW-uitkering. UWV die de WW-uitkeringen verstrekt moet wel zeker weten dat u onvrijwillig ontslagen bent en niet zelf (deels) schuldig aan het ontslag. Dan krijgt u namelijk geen WW-uitkering.

• Opzegtermijn.

Uw werkgever moet een opzegtermijn hanteren. Dit is de periode waarin u in dienst blijft en dus salaris ontvangt. Bijvoorbeeld: als u 6 jaar gewerkt heeft bij uw werkgever, is de wettelijke opzegtermijn 2 maanden. U kunt in de tussentijd vrijgesteld worden van werk.

• Eindafrekening.

Als u halverwege het jaar ontslagen wordt, heeft u vakantiedagen en vakantiegeld opgebouwd. Dat is uw geld. De bedragen moeten kloppen én moeten tijdig uitbetaald worden bij de eindafrekening.

Vaststellingsovereenkomst legt uw rechten schriftelijk vast
Uw rechten moeten worden gewaarborgd in een vaststellingsovereenkomst. Een concept vaststellingsovereenkomst wordt vaak door de werkgever voorgelegd aan de werknemer als men er onderling uit wilt komen. Dit is de start van de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer.

Er zit vaak meer in het vat, en onze arbeidsjuristen kunnen uw vaststellingsovereenkomst controleren en onderhandelingen voeren voor een beter resultaat.

Publicatiedatum 13/01/2016

Volg ons op social media