Wat doet een preventiemedewerker precies?

Terug

In artikel 13 van de Arbowet staat dat werkgevers zich moeten laten bijstaan door 'deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming'.

In datzelfde artikel worden de drie wettelijke taken van de preventiemedewerker genoemd, te weten:

het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);

het (mede) uitvoeren van de maatregelen die uit de RI&E voortkomen en in het plan van aanpak staan;

het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een
goed arbobeleid.

Publicatiedatum 28/05/2015

Volg ons op social media