Wat is de hoogte van loondoorbetaling bij een loonsanctie (lees: 3e ziektejaar)?

Terug

Als de werknemer twee jaar ziek is geweest, dan volgt in principe kort voor het einde van de wachttijd een WIA-keuring door het UWV. Voordat het UWV de daadwerkelijke WIA-keuring doet, zal het UWV wel eerst toetsen of de werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht.

Komt het UWV tot de conclusie dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht, dan zal het UWV de loondoorbetaling van 104 weken met nog eens 52 weken verlengen. Dit wordt de loonsanctie genoemd. De vraag die vervolgens rijst is welk bedrag aan loondoorbetaling de werkgever in dat derde ziektejaar (loonsanctiejaar) moet betalen. In deze nieuwsbrief zal aan de hand van een recente uitspraak van het hof Den Bosch van 6 juni 2017 deze vraag worden beantwoord.
 
Gerechtshof Den Bosch, 6 juni 2017
In de zaak van het hof Den Bosch gaat het over een elektromonteur bij een elektrotechnisch installatiebedrijf die twee jaar ziek is geweest. Er is een WIA-aanvraag gedaan, waarna het UWV heeft geoordeeld dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Er is daarom een loonsanctie opgelegd aan de werkgever. Op enig moment heeft de werkgever geen loon meer aan de werknemer betaald (uit de uitspraak blijkt niet waarom de loonbetaling is stopgezet). De werknemer heeft in kort geding betaling van zijn loon gevorderd. Om precies te zijn vorderde hij 90% loondoorbetaling tijdens ziekte, omdat in de toepasselijke cao in het tweede ziektejaar ook recht bestaat op 90% loondoorbetaling. De kantonrechter heeft de loonvordering van de werknemer toegewezen.
 
De werkgever is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. In hoger beroep heeft de werkgever aangevoerd dat in het derde ziektejaar slechts een loondoorbetalingsverplichting van 70% op hem rust. De elektromonteur stelt zich in hoger beroep wederom op het standpunt dat hij in het derde ziektejaar, net als in het tweede ziektejaar, recht heeft op 90% loondoorbetaling. Daarbij is volgens de elektromonteur ook van belang dat bij een loondoorbetaling van 70% een enorme inkomensachteruitgang zal plaatsvinden, die te wijten is aan de werkgever. De werkgever heeft immers te weinig aan re-integratie gedaan waardoor het UWV een loonsanctie heeft opgelegd.
 
Het hof maakt korte metten met het standpunt van de werknemer. Voor de hoogte van de loondoorbetaling in het derde ziektejaar is niet doorslaggevend dat aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd. Het hof concludeert dan ook dat de werknemer in het derde ziektejaar slechts aanspraak kan maken op de wettelijke loondoorbetaling van 70%. In de cao is namelijk niets bepaald over de hoogte van de loondoorbetaling in het derde ziektejaar, zodat de werknemer op grond van de cao ook niet anders had mogen verwachten. Partijen hebben hier ook geen andersluidende afspraken over gemaakt, zodat wordt teruggevallen op artikel 7:629 BW.

Publicatiedatum 05/07/2017
Wat is de hoogte van loondoorbetaling bij een loonsanctie (lees: 3e ziektejaar)?

Volg ons op social media