Wat je moet weten over het BBL-contract

Terug

Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen school en werk combineren, dit doen ze via de beroepsbegeleidende leerweg. De leerling gaat dan al in de praktijk aan de slag, misschien wel binnen jouw bedrijf. Als jij zo’n leerling in dienst neemt, sluit je dus enerzijds een arbeidsovereenkomst met die leerling en anderzijds krijg je een leerovereenkomst met de onderwijsinstelling. 

Wat is een beroepsbegeleidende leerweg?
De BBL betekent dat een leerling gedeeltelijk naar school gaat om onderwijs te volgen en daarnaast een deel in de praktijk werkzaam is. Vaak houdt dit in dat er vier dagen in de week gewerkt wordt en één dag in de week onderwijs gevolgd wordt. Dit komt omdat er een onderverdeling is gemaakt in de invulling van een BBL-traject.
Een BBL-werknemer moet namelijk in een studiejaar ten minste 850 uren maken. Van dit aantal uren moet hij minimaal 200 onderwijsuren volgen. Daarnaast moeten ten minste 610 onderwijsuren in de praktijk gemaakt worden. Deze uren moet er dus gewerkt worden.

Waarin verschilt het BBL-contract met een normale arbeidsovereenkomst?
Een BBL-contract is in feite een arbeidsovereenkomst. Het reguliere arbeidsrecht is dus van toepassing op een BBL-werknemer. Ze hebben dus recht op minimumloon, vakantiedagen en vakantietoeslag. Toch zijn er enkele uitzonderingen gemaakt voor een BBL-contract. 

Hoe zit het met de ketenregeling?
Het grootste verschil met de reguliere regels uit het arbeidsrecht is dat de ketenregeling niet van toepassing is. Deze uitzondering is specifiek in het arbeidsrecht opgenomen. Je bent dus niet verplicht om je BBL-werknemer een vast contract aan te bieden na 24 maanden of bij zijn vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De BBL-leerling hoeft dus niet te vrezen dat zijn werkgever zijn contract niet verlengt als hij studievertraging oploopt. Dat de ketenregeling is uitgesloten bij het BBL-contract vormt dus een voordeel voor jou.

De ketenregeling geeft werknemers meer zekerheid over het dienstverband. Zo wordt het laatste tijdelijke contract automatisch een vast contract als:

een periode van 2 jaar waarin meerdere tijdelijke contracten elkaar opvolgen wordt overschreden; of
een derde tijdelijke contract wordt gevolgd door een vierde.

Tijdelijke contracten zijn opeenvolgend, als zij elkaar met tussenpozen van 6 maanden of minder opvolgen.

Heeft een BBL-werknemer dan wel recht op een transitievergoeding?
Voor een normale werknemer met een dienstverband langer dan 24 maanden bestaat bij ontslag een recht op een transitievergoeding. Die werknemer heeft dan al een vast dienstverband. Je bent weliswaar niet verplicht om je BBL-werknemer na 24 maanden een vast contract te geven, hij heeft wel recht op een transitievergoeding.

En die studiekosten?
De opleidingskosten van een BBL-werknemer komen vaak voor jouw rekening. Je hebt dus naast de loonkosten ook nog een andere kostenpost, de zogenoemde inzetbaarheidskosten. Deze kostenpost bestaat vaak uit het collegegeld, begeleidingskosten en eventuele materiaalkosten. Ter voorkoming van onevenredig hoge kosten voor jou als werkgever aan een BBL-werknemer, mag jij deze inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding.

Publicatiedatum 13/06/2017
Wat je moet weten over het BBL-contract

Volg ons op social media