Wat moet een werkgever doen tegen pesten?

Terug

Plagen en pesten, waar ligt die grens?
Het kan best lastig zijn om te bepalen wanneer er sprake is van pestgedrag op de werkvloer. Dat komt ook omdat dit een relatief grijs gebied is. Het gaat bij pesten in ieder geval niet om een eenmalige vervelende opmerking of foute grap. Om te spreken van pestgedrag moet er sprake zijn van meerdere gebeurtenissen over een langere tijd. Het doel van die gebeurtenissen moet zijn om iemand te kwetsen en te vernederen. Pesten wordt ook sneller aangenomen als er sprake is van een ongelijkwaardige situatie. Bijvoorbeeld als een groep werknemers een andere werknemer pest of als het gebeurt tussen een leidinggevende en een ondergeschikte werknemer. In deze situaties kan de medewerker die gepest wordt zich niet verdedigen.

Er zijn meerdere gedragingen die kunnen worden gezien als pesten. Dit varieert van beledigen, schelden, het maken van gebaren en verkeerde grappen, tot het negeren en isoleren van een persoon. Het is niet noodzakelijk dat het gaat om een combinatie van gedragingen voordat er sprake is van pesten, maar één gedraging die maar voortduurt kan zeker al als pesten worden gezien.

Zorg voor een duidelijk beleid
Volgens de wet ben jij verplicht een beleid te voeren om pesten te voorkomen en tegen te gaan. Dit houdt onder meer in dat je het risico op pesten binnen je bedrijf in kaart moet brengen. Daarvoor kun je een onderzoek doen naar de bedrijfscultuur. Een ander onderdeel van je beleid is bijvoorbeeld een plan van aanpak. Daarin staat hoe je pesterijen op de werkvloer tegengaat, hoe je werknemers informeert over de situatie en welke maatregelen maatregelen eventueel getroffen worden.

Om te voldoen aan deze verplichtingen kun je bijvoorbeeld een reglement opstellen waarin staat bij wie je werknemers pestgedrag kunnen melden, bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon, en hoe met een melding wordt omgegaan.

Dit doe je na een melding van pestgedrag
Krijg jij een melding van pestgedrag, dan moet je dat serieus nemen en onderzoek gaan verrichten. Het is dan belangrijk om het verhaal aan te horen van zowel degene die gepest wordt als degene die mogelijk pest. Is er inderdaad een sterk vermoeden van pestgedrag, dan moet je een dieper onderzoek doen. Maak verslagen van de gesprekken die je voert en het onderzoek dat je doet. Dat is belangrijk voor de onderbouwing van eventuele maatregelen die je gaat nemen.

Passende maatregelen nemen
Komt uit het onderzoek naar voren dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan pestgedrag, dan moet je een passende maatregel nemen. Dit kan een officiële waarschuwing zijn, maar ook ontslag op staande voet. Welke sanctie passend is hangt natuurlijk af van de ernst van de situatie. Je moet, zeker bij ontslag op staande voet, je maatregel kunnen rechtvaardigen. Een zorgvuldig onderzoek en een goede verslaglegging is daarom heel belangrijk. Het voorkomt onterechte ontslagen en eventuele claims van de werknemer.

Publicatiedatum 13/12/2016

Volg ons op social media