Wat moet u doen als een werknemer ontslag neemt? (bron: mr. E van Schie)

Terug

Opzegtermijn
Als een werknemer opzegt, dan moet hij zich aan de geldende opzegtermijn houden. De wettelijke opzegtermijn voor werknemers is één volle maand. Als hij dus bijvoorbeeld op 7 januari opzegt, dan eindigt zijn dienstverband per 1 maart. Als met de werknemer een andere geldige opzegtermijn is overeengekomen, dan geldt die opzegtermijn. Uiteraard kunt u in overleg met de werknemer een langere of kortere opzegtermijn overeenkomen.

Let op! Als sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan kan de werknemer alleen tussentijds opzeggen als in de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid staat. Staat die er niet in, dan moet de medewerker het contract in feite uitdienen. Zegt hij dan toch tussentijds op, dan is hij schadeplichtig. Tenzij de werkgever met de tussentijdse opzegging instemt.

Intrekking van een opzegging
Als een werknemer eenmaal heeft opgezegd, dan is de opzegging een feit. De werknemer kan de opzegging niet meer intrekken, wijzigen of daarop terugkomen, tenzij de werkgever daarmee instemt. Ook als de opzegging van de werknemer onregelmatig is, blijft de opzegging zelf in stand; het dienstverband eindigt op de dag waartegen de werknemer heeft opgezegd. De werkgever kan in dat geval wel schadevergoeding vorderen.

Ondubbelzinnige wilsverklaring
Als een werknemer zijn baan opzegt, dan heeft dit nogal wat consequenties; hij verliest bijvoorbeeld zijn inkomen én kan geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Daarom mag een werkgever er niet zomaar vanuit gaan dat een werknemer zijn baan opzegt. De opzegging moet een ondubbelzinnige wilsverklaring zijn. Dat betekent dat duidelijk moet zijn dat de werknemer zijn baan écht op wil zeggen. Als dat niet duidelijk is, dan is het aan de werkgever om die duidelijkheid te verkrijgen.

Een voorbeeld: Kees loopt woest de deur uit en roept ‘mij zie je hier niet meer terug!’. De werkgever mag dit niet als opzegging opvatten. Hij zal de werknemer – als hij is bedaard – moeten wijzen op de consequenties van een opzegging en hem uitdrukkelijk moeten vragen of hij de bedoeling heeft om zijn baan op te zeggen. Meestal mag een werkgever er wel vanuit gaan dat een werknemer die zijn baan opzegt omdat hij een andere baan heeft aanvaard, zijn baan daadwerkelijk op wilde zeggen.

Publicatiedatum 17/01/2018
Wat moet u doen als een werknemer ontslag neemt? (bron: mr. E van Schie)

Volg ons op social media