Wat te doen bij seksuele intimidatie op de werkvloer?

Terug

Wat staat er in de wet?
In de wet staat zeer duidelijk dat de werkgever verplicht is om seksuele intimidatie tegen te gaan. Daarnaast moet hij er ook voor zorgen dat zijn werknemers geen schade lijden. Verder staat er in de Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen een verbod op seksuele intimidatie met daarin de volgende definitie:

"Onder seksuele intimidatie (...) wordt verstaan: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd."

Dit betekent dus dat zeer veel zaken onder seksuele intimidatie vallen; dit gaat van seksistische opmerkingen tot het ongewenst betasten van bepaalde lichaamsdelen. 

Wat moet de werkgever doen tegen seksuele intimidatie?
De werkgever moet voor een streng beleid zorgen jegens seksuele intimidatie. In dit beleid moeten tevens duidelijke straffen gesteld worden op het overtreden hiervan. Een pro-actief gedrag van de werkgever kan veel kwaad voorkomen. Ook kan de werkgever een vertrouwenspersoon aanstellen waarbij de werknemers terecht kunnen als ze willen praten over bepaalde gebeurtenissen. Deze vertrouwenspersoon kan ook een externe partij zijn en moet niet vanuit de onderneming te komen. Verder kan de werkgever ook een commissie instellen die klachten over seksuele intimidatie kan verwerken. Indien de werkgever hier niet aan voldoet, kunnen de werknemers schadeclaims indienen voor inkomstenderving bij het noodgedwongen opzeggen van de baan.

Wat kun je als werknemer ondernemen tegen seksuele intimidatie
Eerst en vooral moet je als slachtoffer duidelijk aangeven dat je van bepaalde gedragingen niet gediend bent, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Seksuele intimidatie ontwikkelt zich meestal gedurende een periode waardoor een echte grens moeilijk te stellen is. Ook is het handig om alles schriftelijk te noteren en bij te houden. Indien de werkgever een vertrouwenspersoon heeft aangesteld is het verstandig om hiermee contact te zoeken en je situatie te bespreken. De laatste en misschien wel de meest doeltreffende stap is een klacht indienen bij de werkgever. 

Naar de politie of niet?
Een aangifte bij de politie over seksuele intimidatie kan aanleiding geven tot de opsporing van een strafbaar feit. De politie start hier vervolgens een onderzoek naar. Verder is het mogelijk om de werkgever iets ten laste te leggen, namelijk het niet-preventief optreden. De bewijslast ligt in dat geval bij de werkgever. Hij zal moeten aantonen dat hij voldoende heeft gedaan om seksuele intimidatie tegen te gaan.

Hulp nodig?
Word jij geconfronteerd met seksuele intimidatie op de werkvloer, en weet je niet goed wat je nu moet doen? Neem dan gerust contact op met onze juristen. 

Publicatiedatum 25/10/2017
Wat te doen bij seksuele intimidatie op de werkvloer?

Volg ons op social media