Werkgever mag dienstverband langdurig arbeidsongeschikte werknemer 'slapend' houden.

Terug

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, wordt vaak zijn arbeidsovereenkomst beëindigd. De werkgever is na twee jaar geen loon meer verschuldigd, de werknemer ontvangt doorgaans een uitkering, de arbeidsovereenkomst lijkt inhoudsloos.


Het is voor werkgevers soms voordeliger om een werknemer die reeds twee jaar ziek is in dienst te houden. Hij is dan immers geen transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Daartegenover staat wel dat de werknemer bijvoorbeeld aanspraak zal kunnen maken op werkhervatting indien hij weer in staat is om te werken.

Er is volgens Minister Asscher niets mis mee als een werkgever - om andere redenen dan het niet willen betalen van een transitievergoeding - een werknemer die al twee jaar ziek is in dienst houdt. Een werkgever is in dat geval dus niet verplicht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit blijkt ook uit een (niet gepubliceerde) uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam van 6 november 2015*.

In deze uitspraak gaat het om een zieke werknemer die in kort geding veroordeling van de werkgever vordert tot opzegging van het tussen partijen bestaande dienstverband. De kantonrechter overweegt dat de werkgever op grond van de wet niet verplicht is een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als de werknemer beëindiging van het dienstverband wenst af te dwingen, dan moet hij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken.

Publicatiedatum 24/12/2015

Volg ons op social media