Werkgever mag op vaststellingsovereenkomst terugkomen

Terug

Een vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst eindigt, kan achteraf niet zomaar worden vernietigd. Rechtbank Amsterdam oordeelde in een uitspraak van 22 september 2017 echter dat een werkgever de vaststellingsovereenkomst toch terecht door middel van een brief had vernietigd. De rechter in kort geding had dat eerder ook al geoordeeld. Door de vaststellingsovereenkomst verkreeg de werknemer als ontslagvergoeding een beëindigingsvergoeding van € 55.142,- bruto. De rechtbank oordeelde dat er vraagtekens zijn te plaatsen bij de gang van zaken rond de totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst.

6 x de hoogte van de transitievergoeding in vaststellingsovereenkomst
De vaststellingsovereenkomst was gesloten met een vergoeding van ruim 4 x de kantonrechtersformule c.q. 6 x de hoogte van de transitievergoeding. Vast staat ook dat de partner van werkneemster waarmee zij samenwoont, die overeenkomst namens de werkgever heeft ondertekend. Bovendien was de volmacht van deze functionaris voor het aangaan van een overeenkomst met een belang boven € 50.000,- intern beperkt. Dat de werkneemster dat niet zou weten, achtte de rechtbank onwaarschijnlijk.

Ontbinding arbeidscontract
Omdat door de vernietiging van de vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst voortduurt, kwam vervolgens de vraag aan de orde of de rechter deze mocht ontbinden. De werkgever had ontbinding verzocht op de e-grond (verwijtbaar handelen), waarbij herplaatsing niet in de rede ligt.

Verwijtbaar handelen van de werkneemster
De rechtbank oordeelde dat de feiten en omstandigheden rond het tekenen van de vaststellingsovereenkomst kon worden aangemerkt als verwijtbaar handelen van de werkneemster. Zij had iedere schijn van belangenverstrengeling dienen te vermijden en ervoor dienen te waken dat haar partner haar beëindigingsovereenkomst ondertekende óf dat de Raad van Bestuur akkoord was met de gang van zaken. De beëindigingsvergoeding was buitengewoon riant met allerlei even riante bijkomende regelingen, terwijl zij niet hoefde te vertrekken. Zij doet het ten onrechte voorkomen alsof sprake was van een gebruikelijke regeling: bij een vertrek op verzoek van de werknemer wordt doorgaans geen vergoeding door deze werkgever toegekend, hetgeen de kantonrechter overigens juist voorkomt. Zodoende wordt geoordeeld dat de werkneemster verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter heeft om die reden de arbeidsovereenkomst ontbonden.

Vernietigen van een vaststellingsovereenkomst
Het komt niet vaak voor dat een vaststellingsovereenkomst met succes kan worden vernietigd. De enkele keren dat dit door de rechter is goedgekeurd, hadden betrekking op vernietiging door een werknemer, die niet goed was voorgelicht over de schadelijke gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, zoals weigering van een UWV-uitkering. Dat ook een professionele partij als een werkgever met succes een beroep kan doen op vernietiging, is uitzonderlijk. In dit geval werd het gehonoreerd omdat de werkgever was misleid door haar eigen werknemer die de overeenkomst had gesloten, en dit de ontslagen werknemer kon worden aangerekend.

Publicatiedatum 04/12/2017
Werkgever mag op vaststellingsovereenkomst terugkomen

Volg ons op social media