Werkgever stelt loonstop in wegens niet meewerken aan re-integratie

Terug

Werknemer en werkgever in strijd over re-integratie
De werknemer raakt na 6,5 jaar dienstverband arbeidsongeschikt door een burn-out. Nadat de werknemer geen vertrouwen meer heeft in de bedrijfsarts wil zij dat Stichting Burn Out (SBU) wordt ingeschakeld. De bedrijfsarts raadt dit om meerdere redenen af. De werkgever neemt dit advies over, maar komt wel met alternatieven. De werknemer neemt een advocaat in de arm en wijst de drie alternatieven voor SBU en mediation af. De werknemer accepteert wel inschakeling van een psychologe in plaats van SBU. Het UWV verplicht de werknemer vervolgens om mee te werken aan mediation.

Werknemer belemmert eigen re-integratie
Omdat de werknemer niet met haar leidinggevende en diens leidinggevende wil communiceren, neemt het hoofd personeelszaken als casemanager deel aan de mediation om de re-integratie te begeleiden. Er wordt een arbeidskundige ingeschakeld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Nadat de werknemer het niet eens is met het deskundig rapport, wordt het rapport ingetrokken. Ook weigert de werknemer het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie te tekenen als haar voorstellen niet worden overgenomen. Tenslotte eist ze een (andere) casemanager om de papieren samen in te vullen en staakt ze de mediation.

Werkgever stelt loonstop in wegens belemmering re-integratie
De werkgever stelt een loonstop in omdat de werknemer weigert het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie te ondertekenen, stopt met de mediation en niet meewerkt aan de re-integratie. Door tussenkomst van het UWV wordt na drie maanden weer loon betaald. De werknemer stapt naar de rechter en eist haar salaris van de drie maanden op. De kantonrechter wijst deze vordering toe. De werkgever gaat echter in hoger beroep.

Rechter: werkgever heeft loondoorbetaling terecht gestaakt
Het hof stelt dat de werkgever de loonbetaling terecht heeft gestaakt. De werknemer heeft namelijk geen deugdelijke grond om de medewerking aan de re-integratie te weigeren (artikel 7:629 lid 3 aanhef en sub d BW). Van de werknemer mag verlangd worden dat zij in gesprek gaat en blijft met de werkgever, anders kan de werkgever niet voldoen aan zijn wettelijke plichten rondom re-integratie (artikel 7:658a BW). Door te stoppen met de mediation en de overleggen met het hoofd personeelszaken – zonder logische reden – te weigeren, heeft de werknemer de re-integratie belemmerd.

Publicatiedatum 10/04/2017
Werkgever stelt loonstop in wegens niet meewerken aan re-integratie

Volg ons op social media