Werknemer is het niet eens met beoordelingsgesprek

Terug

In een klachtenprocedure staat beschreven op welke wijze een werknemer bezwaar kan maken tegen de beoordeling, welke procedures worden gevolgd en hoe de klachtencommissie is samengesteld. De klachtenprocedure heeft tot doel de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn bezwaar op objectieve wijze te laten beoordelen. Vervolgens wordt een advies uitgebracht aan de directie. In verband met de 'zwaarte' van een klachtenprocedure is het raadzaam om eerst te proberen het verschil van inzicht tussen werknemer en leidinggevende in overleg op te lossen. Het gesprek zou opnieuw kunnen worden gevoerd in het bijzijn van de naast hogere leidinggevende of HR. Zij zullen als intermediair fungeren. Indien een medewerker hierna geen genoegen neemt met de uitkomst kan hij rechtstreeks een bezwaar indienen bij de klachtenncommissie.
Publicatiedatum 22/10/2013

Volg ons op social media