Werknemer neemt ontslag: werkgever moet loon doorbetalen (bron: mr. N. Weidema)

Terug

Maar liefst zes keer bevestigt een boze werknemer desgevraagd dat hij ontslag neemt. Toch voldoet de werkgever niet aan zijn onderzoeksplicht.
Wanneer voldoet een werkgever aan zijn onderzoeksplicht als een werknemer ontslag neemt? Het hangt af van de omstandigheden. Het alleen meerdere keren vragen of de werknemer echt bij zijn besluit blijft, is niet altijd voldoende.

Geestelijke gesteldheid
Het gaat al een tijd niet zo best met de werknemer. Hij is al sinds 1985 in dienst, maar de laatste tijd maakt hij veel fouten die leiden tot economische schade voor de werkgever. De directeur maakt zich zelfs zo veel zorgen over de geestelijke gesteldheid van deze oudgediende dat hij diens vrouw opbelt om te vragen of zij ook heeft gemerkt dat het geheugen van de man achteruit gaat. Ook wordt de bedrijfsarts ingeschakeld.

Professionele curatele
Op 23 mei 2017 knalt het. De werknemer is ondertussen onder een soort van professionele curatele gesteld. Hij moet voor hij aan de slag gaat zijn machine-instellingen laten controleren door collega’s, om kostbare fouten te voorkomen. Hij heeft dit niet gedaan en wordt daarom ’s ochtends om negen uur aangesproken op zijn functioneren.

Ontslag
Er knapt iets bij de werknemer. Hij zegt: “Ik loop hier nu weg, anders gebeuren er ongelukken. Ik neem ontslag.” Zijn leidinggevende laat hem vijf minuten met rust, maar probeert hem daarna meerdere keren te kalmeren en mee te nemen voor een rustig gesprek. De werknemer wil daar niets van weten en zegt uiteindelijk: “Nee, ik loop niet mee. Je bent mijn baas niet meer. Je moet nu ophouden, anders sla ik je in elkaar.”

Schriftelijke bevestiging
Een uur later komt hij thuis aan en vertelt hij zijn echtgenote wat er is gebeurd. Zij probeert te achterhalen of hij wel beseft wat hij heeft gedaan. Vervolgens belt zijn leidinggevende en vraagt hem of hij bij zijn ontslag blijft. Hij bevestigt dat en stuurt daarna een mail waarmee hij zijn ontslag schriftelijk bekrachtigt.

Zorgen over geestestoestand
Ook dit vertelt hij aan zijn vrouw, die opnieuw vraagt of hij wel weet wat de consequenties van zijn handelen zijn. Zij heeft de indruk dat hij de gevolgen niet kan overzien. Als hij op zijn fiets stapt en zonder iets te zeggen wegrijdt, vindt zij de situatie zo verontrustend dat ze met zijn werkgever belt om haar zorgen over de geestestoestand van haar man te uiten.

Consequenties overzien
Later die dag belt de directeur ook nog twee keer. Beide keren vraagt hij de werknemer of hij weet wat hij heeft gedaan en kan overzien wat de consequenties zijn. Beide keren beantwoordt de werknemer deze vraag bevestigend.

Ontslag in een opwelling
Voor de werkgever is de kous daarmee af. Voor de werknemer niet. De volgende dag stuurt hij een mail: “Hiermee bevestig ik ons telefoon gesprek, waarin ik heb aangegeven dat ik de opzegging van mijn contract in een opwelling, doordat ik boos werd, heb gedaan. Deze ontslag aanvraag wil ik hierbij terug draaien. Hierbij heb ik me ook ziek gemeld.”

Beschikbaar voor controle
Op 30 mei 2017 schrijft de gemachtigde van van de werknemer dat zijn cliënt opwelling en onder invloed van hevige emoties ontslag had genomen en daarop terug wilde komen. Hij houdt zich bereid en beschikbaar voor controle door de arbodienst of bedrijfsarts.

Werknemer gehouden aan opzegging
De werkgever voelt hier niets voor. In een e-mail laat diens gemachtigde op 7 juni weten dat de werknemer wordt gehouden aan zijn opzegging en dat het salaris niet langer wordt betaald. Een gang naar de rechter is hiermee onvermijdelijk.

Ondubbelzinnige wilsverklaring
De werknemer vindt dat de werkgever zijn actie op 23 mei niet had mogen opvatten als een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring gericht op ontslagname. Als een werknemer die 32 jaar in dienst is ‘zomaar en in een boze bui’ ontslag neemt, moet een werkgever daarover nader onderzoek instellen. Met name omdat de directeur zich een paar maanden geleden nog zorgen maakte over de geestesgesteldheid (geheugen/vergeetachtigheid) van de werknemer. De werkgever had hem meer tijd moeten geven om op zijn verklaring terug te komen, aldus de werknemer.

Gerechtvaardigd vertrouwen
De werkgever meent daarentegen dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de werknemer zijn dienstbetrekking wilde beëindigen. Maar liefst zes keer is de man gevraagd of hij echt ontslag wilde nemen. Daarbij is hem een keer gevraagd dit per e-mail te bevestigen, wat hij ook heeft gedaan.

Oordeel kantonrechter
De voorzieningenrechter vindt dat er verscheidene redenen zijn waarom de werkgever, ondanks het veelvuldige contact, er toch niet op mocht vertrouwen dat de werknemer echt ontslag wilde nemen:

Het steeds verder gaande mindere functioneren van de werknemer;
De zorgen die er bestonden over de geestesgesteldheid van de werknemer;
Het feit dat de werknemer feitelijk onder curatele stond om verdere fouten te voorkomen;
De uitbarsting op 23 mei, met als enige aanleiding dat hij opnieuw werd aangesproken op zijn functioneren;
De dreigende woorden tegen zijn leidinggevende en zijn onmiddellijke vertrek van de werkvloer;
Het feit dat het bekend was dat de werknemer al langere tijd onder druk stond vanwege zijn functioneren.
Onderzoeksplicht werkgever
Ondanks dat werkgever meerdere malen contact heeft gezocht met de werknemer, is de kantonrechter van oordeel dat werkgever niet naar behoren heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht. Alle contacten hebben plaatsgevonden op één en dezelfde dag. Hierdoor is de werkgever volgens de kantonrechter voorbij gegaan aan de gemoedstoestand van de werknemer.

Emotionele uitbarsting
Deze was die dag boos en emotioneel flink van slag. Tekenend daarvoor is zijn uitbarsting tegenover zijn leidinggevende uitmondend in ‘Ik sla je in elkaar’. Ook de werkgever erkent dat een dergelijk dreigement volstrekt niet bij de werknemer past. Bovendien wist de werkgever van de echtgenote dat haar man zonder mededeling en zonder duidelijk reden met de fiets van huis was vertrokken en zij zich zorgen om hem maakte.

Herhaalde verklaring
De kantonrechter is er niet van overtuigd dat de werknemer zijn herhaalde verklaring dat hij bij zijn ontslag bleef, weloverwogen heeft kunnen doen. Volgens de kantonrechter had de werkgever moeten begrijpen dat werknemer die dag niet in zijn ‘normale’ doen was.

Achterstallige loon betalen
De werkgever moet daarom het achterstallige loon betalen. Gelet op de ziekmelding hoeft de werkgever alleen het percentage te betalen dat op basis van CAO of de wet bij ziekte verschuldigd is. Omdat de werknemer het aan zichzelf te danken heeft dat er sprake is van achterstallige betalingen, matigt de kantonrechter de wettelijke verhoging tot 10 procent.

ECLI:NL:RBOVE:2017:4029

Publicatiedatum 14/11/2017
Werknemer neemt ontslag: werkgever moet loon doorbetalen (bron: mr. N. Weidema)

Volg ons op social media