Werknemer ontvangt geen aanzegging, boete voor werkgever? (bron: mr. Kooijman)

Terug

Wat eraan voorafging
Een werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd dat afloopt op 1 april 2017. Er ontstaat een verschil van mening over de aanzegging. Volgens de werknemer heeft de werkgever niet op tijd aangezegd. Hij vindt dat hij daarom recht heeft op de aanzegvergoeding. De zaak komt voor de rechter.

Hoe het afloopt
Omdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigde op 1 april, had de werkgever de aanzegging uiterlijk op 1 maart aan de werknemer moeten doen. De werknemer beweert dat hij pas op 29 maart van de bedrijfsarts heeft gehoord dat zijn contract niet wordt verlengd. Hij stuurt daarover op 30 maart zijn werkgever een e-mail. De werkgever beweert dat hij op 24 februari, op tijd dus, een e-mail heeft verzonden met de aanzegging. De werkgever onderbouwt zijn stelling met bewijsmateriaal in de vorm van een overzicht van de IT-afdeling. Daaruit blijkt dat de e-mail op de 24e om 15.24 de server van de werkgever heeft verlaten. De werknemer heeft geen bewijs van zijn stelling.

De rechter oordeelt dat de enkele ontkenning van de ontvangst van de e-mail niet voldoende is. De werknemer had het niet ontvangen van de mail met (technisch) bewijs moeten onderbouwen. Andere mails van de werkgever heeft hij namelijk wel altijd ontvangen. En een niet gelezen e-mail is niet per definitie een niet ontvangen e-mail, oordeelt de rechter. De rechter wijst het verzoek van de werknemer om een aanzegvergoeding af.

In de praktijk
De werkgever moet kunnen bewijzen dat een aanzegging op tijd is verstuurd. Bijvoorbeeld door een verzendbewijs van een aangetekende brief, of zoals in dit geval, een overzicht van verzonden e-mails. Eerder oordeelde een rechter dat een aanzegvergoeding wel betaald moest worden omdat de werkgever niet kon bewijzen dat de aanzegging was verstuurd.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2017:5606, 21 juli 2017

 

Publicatiedatum 26/09/2017
Werknemer ontvangt geen aanzegging, boete voor werkgever? (bron: mr. Kooijman)

Volg ons op social media