Werknemer weigert kledingvoorschriften, wat doe je?

Terug

Als een werknemer blijft weigeren, mag de werkgever sancties opleggen. Als de werknemer zich vervolgens nog steeds niet aan de kledingvoorschriften houdt, dan mag de werkgever de werknemer uiteindelijk zelfs schorsen en ontslaan.

Sanctiebeleid kledingvoorschriften

Een werkgever doet er wel goed aan om bij de voorschriften over kleding en uiterlijk een sanctiebeleid op te stellen. Een sanctiebeleid voorkomt willekeur en geeft de managers handvatten om tegen weigerachtige werknemers op te treden. Het sanctiebeleid kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Eerste overtreding: eerste officiële (schriftelijke) waarschuwing.

Tweede overtreding: tweede officiële (schriftelijke) waarschuwing, waarin de stappen 3, 4 en 5 worden aangekondigd.

Derde overtreding: laatste officiële (schriftelijke) waarschuwing, waarin stappen 4 en 5 worden aangekondigd.

Vierde overtreding: schorsing van een paar dagen. In de brief waarin de schorsing wordt aangekondigd, dient dan ook stap 5 te worden aangekondigd.

Vijfde overtreding: ontslag, dat het na dit waarschuwingssysteem vermoedelijk goede kans van slagen heeft.


Uiteraard dienen de omstandigheden van het geval niet uit het oog te worden verloren. Een sanctiebeleid is slechts een handleiding voor hoe je onder normale omstandigheden om kunt gaan met gemiddelde overtredingen. Het is goed om in het sanctiebeleid enige ruimte te laten voor afwijking ervan, bijvoorbeeld als sprake is van een paar minimale overtredingen of juist van één ernstige. De werkgever zal dan wel (schriftelijk) moeten motiveren waarom hij van het beleid afwijkt.

Publicatiedatum 09/02/2017

Volg ons op social media