Werknemers met een arbeidshandicap

Terug

In de nieuwe uitvoeringsregels is verduidelijkt welke werknemers vallen onder het begrip werknemer met een arbeidshandicap.

Dit zijn niet alleen werknemers met een WIA-uitkering of WAO-uitkering.

Dit betreft ook werknemers die geen recht hebben op een WIA-uitkering of een WAO-uitkering, omdat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, maar wel in aanmerking komen voor de no-riskpolis en op grond daarvan recht hebben op een ziekengelduitkering als bedoeld in artikel 29b Ziektewet.

Publicatiedatum 19/12/2016

Volg ons op social media