Werkweigering leidt tot ontslag zonder transitievergoeding

Terug

Zonder geldige reden niet op het werk verschijnen kan ook volgens de nieuwe ontslagregels ernstige gevolgen hebben.

Een werknemer, 15 jaar in dienst, vormde samen met zijn baas het gehele personeelsbestand van een eenmanszaak en zij voerden de werkzaamheden meestal samen uit.

De werkgever bepleitte bij de kantonrechter dat hij in feite met pijn in zijn hard afscheid moest nemen van de werknemer die hij als zijn eigen zoon beschouwde maar regelmatig in de problemen kwam. De werknemer was regelmatig zonder enige reden of melding niet aanwezig op het werk.

Toen dat op 15 juni 2015 weer gebeurde en de werknemer enkele dagen zonder afmelding afwezig was, stuurde de werkgever hem een brief met een waarschuwing.

In de brief kondigde de werkgever aan dat de werknemer bij wijze van sanctie een week geschorst werd waarna hij zich op 26 juni 2015 weer op het werk diende te melden. Toen dat niet gebeurde, besloot de werkgever om de werknemer (op staande voet) te ontslaan.

In een ontbindingsprocedure vraagt de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden voor het geval het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is geweest. De rechter stelt de werkgever volledig in het gelijk.

Volgens de rechter heeft de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld nu de werknemer meerdere malen en zonder gegronde reden niet op het werk verschenen is. De werkgever is hierdoor in zijn bedrijfsvoering benadeeld en verschillende vermaningen aan het adres van de werknemer hebben niets uitgehaald.

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst dan ook met onmiddellijke ingang en merkt daarbij op dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding.

Publicatiedatum 23/10/2015

Volg ons op social media