Wet Aanpassing Schijnconstructies

Terug

Tegelijkertijd wordt dus met de wet getracht de rechtspositie van werknemers te versterken. Een belangrijk aspect hierbij is de invoering van een ketenaansprakelijkheid bij werkgevers en opdrachtgevers om te waarborgen dat het minimumloon dat volgens de CAO betaald moet worden ook daadwerkelijk aan de werknemer wordt voldaan.

De werknemer zal daar straks ook de opdrachtgever op kunnen aanspreken. Daarnaast is onderdeel van de wet dat gewaarborgd wordt dat in elk geval het minimumloon giraal wordt uitbetaald en dat eventuele in te houden onkosten op het loonstrookje worden gespecificeerd.

Publicatiedatum 11/06/2015

Volg ons op social media