Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet i.v.m. veranderende arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid beroepsbevolking

Terug

Dit voorstel wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen.

De voorgestelde wijzigingen vloeien vooral voort uit het advies "Betere zorg voor werkenden" van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 19 september 2014 en uit de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2015 (TK 25.883, nr. 247 pdf icoon) met het kabinetsstandpunt over dit advies. In die brief waren de volgende voornemens voor wetswijziging aangekondigd:

versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;

verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;

het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;

ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;

het basiscontract arbodienstverlening;

meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen, en toezicht.

Publicatiedatum 24/01/2017

Volg ons op social media