Wijziging WW-versobering werkloosheidsuitkering (vanaf 1 januari 2016)

Terug

Onder WWZ is ook de WW reeds gewijzigd.

Per 1 januari 2016 zal er nog een serieuze versobering van de WW-uitkering worden doorgevoerd, enkel met doel, werklozen te stimuleren, -of meer onder druk te zetten, zo je wil- eerder ander betaald werk te vinden.

Een belangrijke verandering is dat vanaf 1 juli jl. in het zoekproces van de werklozen in principe al na zes maanden alle arbeid als “passend” wordt aangemerkt, daar waar voorheen een jaar lang louter mocht worden gezocht naar nieuw werk op het eigen opleidingsniveau en 70% van het salarisniveau.

Daar staat dan wel tegenover dat nu niet meer alle inkomsten of bijverdiensten door middel van urenverrekening in mindering worden gebracht door de uitkering, maar dat een deel van de inkomsten (70%) wordt verrekend, zodat werken altijd iets extra’s oplevert.

Het recht op WW eindigt overigens volledig indien er inkomsten uit arbeid zijn die meer dan 87,5% van het WW-maandloon bedragen.

Per 1 januari 2016 wordt de WW-uitkering qua duur en opbouw geleidelijk versoberd. Op dit moment bouw je grof gezegd per jaar één maand WW op met een maximum van 38 maanden. Vanaf volgend jaar is de maximale WW-duur 24 maanden en gaat de opbouw langzamer: één maand WW per jaar in de eerste tien jaar van het arbeidsverleden en slechts een halve maand voor elk gewerkt jaar na 10 jaar.

De WW-rechten van werknemers die reeds een lange werkende carrière achter de rug hebben en recht hebben/hadden op meer dan 24 maanden WW-uitkering worden afgebouwd met één jaar per kwartaal, naar maximaal 24 maanden. De tot 1 januari 2016 opgebouwde rechten (echter maximaal 24 maanden) blijven voor eenieder gewaarborgd.

Publicatiedatum 18/09/2015

Volg ons op social media