Willem-Alexander: 'Arbeidsmarkt niet meer van deze tijd'

Terug

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en internationalisering voldoet onze arbeidsmarkt niet meer volledig aan de eisen van deze tijd. Dat zei Koning Willem-Alexander zojuist in zijn eerste Troonrede als staatshoofd. Daarbij wordt de werkloosheidswet en het ontslagrecht gemoderniseerd. ‘De WW krijgt een meer activerend karakter. Sociale partners nemen het voortouw bij begeleiding van werk naar werk, bijvoorbeeld via scholing. De regering beperkt het publiek gefinancierde deel van de WW tot 24 maanden. Sociale partners nemen de verantwoordelijkheid voor een privaat gefinancierd deel van de WW. Dat legt een extra prikkel bij werkgevers en werknemers om te investeren in de kwaliteit van mensen. Werknemers die ontslagen dreigen te worden, ontvangen een scholingsbudget. Flexwerkers krijgen meer zekerheid en meer bescherming.’ Over het ontslagrecht zei de Koning dat het eerlijker en eenvoudiger wordt door één ontslagroute voor te schrijven voor alle werknemers.
Publicatiedatum 17/09/2013

Volg ons op social media