WWZ wordt aangepast naar aanleiding van kritiek van werkgevers (bron: Juristen Arbeidsrecht Nederland)

Terug

Géén transitievergoeding bij vervangende regeling.
Als werkgevers financiële problemen krijgen, kunnen zij met vakbonden afspreken dat zij u geen transitievergoeding hoeven te betalen bij ontslag. In plaats daarvan ontvangt u een andere voorziening, bijvoorbeeld een vergoeding voor outplacement of opleiding. Deze vergoeding kan dus lager zijn dan de transitievergoeding. Let op: dit kan alleen afgesproken worden als de vakbonden hiermee akkoord gaan. De werkgever zal dus moeten aantonen dat sprake is van financiële problemen, anders zullen de vakbonden niet akkoord gaan.

Dit wetsvoorstel zal naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.


Altijd een transitievergoeding na 2 jaar ziekte.
Als u na 2 jaar ziekte wordt ontslagen via UWV, ontvangt u een transitievergoeding. Echter, er zijn werkgevers die werknemers in slapend dienstverband houden na 2 jaar ziekte. Reden is dat de werkgever u dan geen transitievergoeding hoeft te betalen. U wordt immers niet ontslagen. De maatregel van Asscher houdt in dat de werkgever gecompenseerd wordt voor de transitievergoeding bij ontslag van een 2 jaar zieke werknemer. Het UWV zal de kosten compenseren vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Een slapend dienstverband heeft dus geen voordeel meer voor de werkgever.

Dit wetsvoorstel zal naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.

Publicatiedatum 16/05/2016

Volg ons op social media