Zieke werknemer in dienst houden door WWZ?

Terug

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid sinds 1 juli 2015 ook een transitievergoeding moet betalen aan werknemers die na 104 weken ziekte uit dienst treden.


Werkgever hebben immers voordat ze de transitievergoeding moeten betalen ook al twee jaar het loon doorbetaald en geïnvesteerd in de re-integratie.
Er zijn dan ook werkgevers die na twee jaar ziekte kiezen voor een zogenoemd sluimerend dienstverband en de werknemer in dienst houden. De werknemer kan dan wel gewoon een WIA-uitkering aanvragen, maar u hoeft geen transitievergoeding te betalen.


Let goed op!
Stel, de zieke werknemer wil misschien zijn werk weer hervatten, als hij weer geheel of gedeeltelijk hersteld is, en moet dan weer loon betalen.
Dit kan nadelig zijn, bijvoorbeeld als u inmiddels iemand anders voor de functie heeft aangenomen. Wilt u in dat geval alsnog het dienstverband beëindigen, dan moet u nog steeds een transitievergoeding betalen en deze kan inmiddels behoorlijk opgelopen zijn.


Bovendien kan het in dienst houden van een zieke werknemer gevolgen hebben als u het afspiegelingsbeginsel moet toepassen vanwege bedrijfseconomische redenen. Het kan er dan voor zorgen dat u een zieke werknemer in dienst moet houden, ten koste van een andere werknemer die op basis van het afspiegelingsbeginsel eerder voor ontslag in aanmerking komt.

Publicatiedatum 03/08/2015

Volg ons op social media