Zieke werknemer re-integreren bij aflopend dienstverband?

Terug

Inleiding
Als een werknemer na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt, krijgt de werkgever als het re-integratiedossier niet in orde is onherroepelijk een loonsanctie: hij mag dan het dienstverband niet opzeggen, moet het loon nog maximaal een jaar doorbetalen en moet zijn werknemer al die tijd blijven re-integreren.

Maar, zo zult u zeggen, als mijn werknemer ziek wordt en het dienstverband over drie maanden afloopt, dan heb ik daar natuurlijk geen last van! Want een dienstverband dat niet meer bestaat, kan niet verlengd worden. En dan kan mij ook geen loonsanctie of re-integratieverplichting meer opgelegd worden, of niet?

Verhaal ziekengeld
U hebt helemaal gelijk, maar u juicht te vroeg. Want als uw werknemer na drie maanden ziek uit dienst gaat, krijgt hij van het UWV ziekengeld. En het UWV moet het betaalde ziekengeld, de hierover verschuldigde premies e.a. op u verhalen, als u uw re-integratieverplichtingen niet of onvoldoende nagekomen bent.
Het verhalen van dat alles op u vindt over net zoveel weken plaats, als u onvoldoende gere-integreerd hebt. Met een maximum van een jaar. Het kan dus aardig in de papieren lopen.

Re-integratiedossier
Een goed re-integratiedossier verdient zichzelf dus terug. Vooral belangrijk: schrijf op wat u doet en doe wat u doen moet op tijd. De papieren waarheid van het re-integratiedossier is in een procedure vaak de enige waarheid die telt. Wacht dus niet te lang.

Publicatiedatum 05/11/2017
Zieke werknemer re-integreren bij aflopend dienstverband?

Volg ons op social media