Ziekteverzuim door overgewicht: ontslag?

Terug

Frequent ziekteverzuim kan alleen in zeer bijzondere gevallen reden zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Een logistiek medewerker komt in 2000 in dienst bij de werkgever. Hij heeft last van overgewicht: hij weegt op dat moment meer dan 200 kilo. Na zijn indiensttreding valt hij 60 kilo af. Maar het ziekteverzuim van de werknemer is hoog: in de afgelopen jaren was dat respectievelijk 36%, 40% en 26%. Voor de werkgever is dat aanleiding om bij de kantonrechter om ontbinding te verzoeken en de werknemer vrij te stellen van werk. De rechter overweegt als volgt: er is inderdaad sprake van hoog, niet-werkgerelateerd ziekteverzuim en beide partijen hebben zich er voldoende voor ingespannen om dat verzuim te verminderen. Het is ook aannemelijk dat de werkgever financieel en organisatorisch last heeft van het verzuim, maar het uitgangspunt is dat dat voor rekening en risico van de werkgever komt. Alleen in zeer bijzondere gevallen is de frequentie van het verzuim aanleiding voor een ontbinding, als het verzuim zeer ingrijpende gevolgen heeft voor het productie- en bedrijfsproces.
Publicatiedatum 30/01/2014

Volg ons op social media