Re-integratie  

Wanneer een werknemer ziek wordt, krijgt de werkgever te maken met de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet verplicht de werkgever (en de werknemer) om alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat de werknemer hervat in zijn oorspronkelijke functie of – wanneer de werkgever geen passend werk heeft – re-integratie bij een andere organisatie mogelijk te maken, ook wel spoor 2 traject genoemd.

HR Center gaat bij het zoeken naar werk voor haar cliënten uit van de mogelijkheden en niet van beperkingen. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk. Met een intensieve en persoonlijke intake, die resulteert in een op maat gesneden persoonlijke aanpak. Bovendien draait het bij HR Center niet om wollige rapportages, maar om mensen en resultaat.    

Onze professionals kennen de arbeidsmarkt als geen ander en beschikken over een ruime ervaring in bemiddeling en begeleiding van mensen naar een nieuwe baan. Tijdens het traject heeft de medewerker één vast aanspreekpunt.    

Voordelen van een 2e spoor traject voor de werknemer

  • Je maakt een start in een nieuwe baan met perspectief voor de lange termijn!
  • Je kunt gebruik maken van omscholingsprojecten en subsidiemogelijkheden.
  • Je maakt gebruik van de expertise en kennis van ervaren bemiddelaars en coaches.
  • Het is een stimulans om werk te zoeken dat écht bij je past (ondanks beperkingen).
  • Je krijgt inzicht in wie je bent als persoon en waar je sterke kanten liggen. 

Voordelen van een 2e spoor traject voor de werkgever

  • Een goed uitgevoerd 2e spoor traject leidt in de meeste gevallen tot een duurzaam resultaat.
  • Inzet van werkervaringsplekken en/of detachering verhogen de kans op uitplaatsing aanzienlijk.
  • De werknemer komt weer in beweging en ziet kansen in plaats van ‘beren op de weg’.
  • Een traject draagt bij aan goed werkgeverschap en meer betrokkenheid bij de situatie van de werknemer.
  • Het levert een kostenbesparing op termijn.

Vraag nu een oriënterend gesprek of offerte aan en bel naar kantoor 043 720 09 20 of mobiel 06 46 29 12 01 of stuur een mail naar info@hr-center.nl

Volg ons op social media