ARBO

HR Center voorziet het MKB in advies, begeleiding en oplossingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, preventiebeleid (psychisch) verzuim, Wet verbetering poortwachter, pest- en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag, re-integratie, outplacement etc.

Denk hierbij aan de expertise van een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, casemanager verzuim, psycholoog, diëtiste, vertrouwenspersoon, re-integratiecoach, burn-out coach, veiligheidsdeskundige voor het opstellen van een RI&E e.d.

Neem vrijblijvend contact met ons op