52% heffing verschuldigd over vertrekregeling voor 57-plussers

Terug

​​​De regeling vervroegde uittreding (RVU) blijft de gemoederen bezig houden.

Hoewel we uit de crisis lijken te zijn, zijn reorganisaties nog steeds orde van de dag.

Het risico bestaat dat een vrijwillige vertrekregeling voor ouderen wordt aangemerkt als RVU, waarover de werkgever 52% eindheffing verschuldigd is.

Deze RVU-heffing is niet verschuldigd als de vermindering van het personeelsbestand plaatsvindt op basis van objectieve criteria (zoals het afspiegelingsbeginsel), waarbij niet de intentie bestaat oudere werknemers met het oog op vervroegd uittreden te ontslaan.

Publicatiedatum 27/05/2016

Volg ons op social media