Aanzeggen per WhatsApp-bericht toegestaan

Terug

De aanzegverplichting houdt kort gezegd in dat een werkgever verplicht is om werknemers minimaal een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten daarvan. De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat een WhatsApp-bericht aan de werknemer voldoende is. In dit geval had de werknemer op het bericht gereageerd, waarmee vaststond dat deze het bericht had ontvangen.

Publicatiedatum 06/07/2015

Volg ons op social media