Arbeidsovereenkomst met werkgever herleeft na beëindiging door payrollbedrijf

Terug

Werkneemster is sinds 1 november 1999 in dienst als assistent hoofdkassière, en per januari 2005 besluit de werkgever om Repay Payroll in te huren.
Op 23 mei 2005 sluit de werkneemster een als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betitelde overeenkomst met Repay, en blijft de werkneemster werkzaam bij de werkgever.

Op 2 juni 2014 laat de werkgever aan Repay weten dat de werkneemster per direct is ontslagen, en Repay ontslaat de werkneemster vervolgens ook op staande voet, maar trekt dit ontslag later weer in en vraagt – en verkrijgt – een ontslagvergunning bij het UWV. In onderhavige procedure stelt de werkneemster dat haar arbeidsovereenkomst met de werkgever nooit is geëindigd en vordert zij doorbetaling van loon en tewerkstelling.

De kantonrechter overweegt dat, gelet op de verstrekkende gevolgen die het beëindigen van een dienstverband voor de werknemer kan hebben, een werknemer slechts dan aan een ontslagname kan worden gehouden wanneer sprake is van een ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring. Dat impliceert dat, ook als de werknemer een beëindigingsovereenkomst heeft getekend, de werkgever zich ervan moet vergewissen of de werknemer de consequenties daarvan heeft ingezien.

Deze verplichting heeft de werkgever ook in de situatie waarin een werknemer een overeenkomst tekent die inhoudt dat zij haar werkzaamheden voor de werkgever voortaan via een payrollbedrijf gaat verrrichten. Dit klemt temeer in een geval als het onderhavige waarin de werkneemster door ondertekening van de overeenkomst met Repay essentiële rechten prijsgaf, namelijk het risico (dat zich ook heeft gerealiseerd) dat de werkgever de terbeschikkingstelling zou beëindigen, waarna Repay kon overgaan tot het aanvragen van een ontslagvergunning.

Gesteld noch gebleken is dat de werkgever de werkneemster op deze consequenties heeft gewezen. Daarbij is ook van belang dat de werkneemster niet schriftelijk heeft ingestemd met de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst met de werkgever. De slotsom is dat de arbeidsovereenkomst in stand is gebleven. De werkgeversverplichtingen zijn herleefd vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst met Repay eindigde. Vanaf dat moment moet de werkgever het loon doorbetalen. Ook de gevorderde tewerkstelling wordt toegewezen.

Publicatiedatum 15/06/2015

Volg ons op social media