Arbodienst aansprakelijk voor schade door niet melden WAO-verleden werknemer

Terug

De aansprakelijkheid van een arbodienst is niet beperkt tot de schade die het gevolg is door fouten tijdens de verzuimbegeleiding: ook schade die wordt geleden door het niet juist informeren over de status van een werknemer kan worden verhaald.

Publicatiedatum 03/07/2015

Volg ons op social media