Belangrijke wijzigingen ‘ontslag op staande voet’ per 1 juli 2015

Terug

De werknemer die op staande voet ontslagen is, verliest per direct zijn baan en zijn inkomen. Ook zal, als het ontslag op staande voet terecht gegeven is, de werknemer geen recht hebben op een WW-uitkering. Juist vanwege de ernstige gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer heeft, bepalen de regels van het ontslagrecht dat ontslag op staande voet aan een aantal strikte voorwaarden moet voldoen:


1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
2. De dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden.
3. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.


LET OP!
Na 1 juli 2015 vervalt de mogelijkheid om via een schrijven de vernietiging van ontslag in te roepen. De werknemer die het niet eens is met zijn ontslag op staande voet moet vernietiging verzoeken in een procedure bij de kantonrechter, binnen 2 maanden na het ontslag op staande voet.

De korte fatale termijn van 2 maanden geldt ook als de werknemer geen hervatting van de arbeidsovereenkomst wenst, maar een schadevergoeding.

Tot 1 juli 2015 kan werknemer de inkomsten vorderen die hij misloopt doordat werkgever per direct de arbeidsrelatie heeft opgezegd in plaats van de voor werkgever geldende opzegtermijn in acht te nemen. Daarnaast kan de werknemer aan de kantonrechter een vergoeding verzoeken op basis van een ‘kennelijk onredelijk ontslag’.


Na 1 juli 2015 bestaat de mogelijkheid voor een transitievergoeding (mits werknemer niet ernstig verwijtbaar is bij zijn ontslag), vergoeding van schade in verband met het niet in acht nemen van de opzegtermijn en een eventuele aanvullende – door de rechter te bepalen – billijke vergoeding.
Afgezien van een verzoek tot vernietiging, binnen 2 maanden na het gegeven ontslag op staande voet, kan werknemer ook in kort geding wedertewerkstelling en loondoorbetaling vorderen.


Werkgever kan voorwaardelijke ontbinding eisen, maar werknemer kan in Hoger beroep en Cassatie tegen de uitspraak van de kantonrechter, waardoor el langer onzekerheid blijft bestaan tussen partijen.


Is werknemer te laat, dan valt er aan het ontslag op staande voet niets meer te doen.

Publicatiedatum 06/08/2015

Volg ons op social media