Bizarre zaak: vrouw met dood bedreigd, arbeidscontract ontbonden

Terug

Wat is er gebeurd?

De kinderjuf is na haar stage in april 2008 aangenomen als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Op 14 augustus 2015 wordt de kinderjuf op haar werk bezocht door twee rechercheurs die haar mededelen dat zij met de dood bedreigd wordt. Hierop besluit de werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter. Volgens het kinderdagverblijf kan de veiligheid van de kinderen niet worden gegarandeerd.

Ontbinding vanwege gevaar voor de veiligheid, mag dat?

De wet geeft een zevental specifieke gronden waarop een werkgever een arbeidsovereenkomst kan beëindigen, in de wet opgenomen onder de noemers ‘gronden A tot en met G’. Denk bijvoorbeeld aan ongeschiktheid tot het verrichten van de arbeid of een verstoorde arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Maar zoals redelijk gebruikelijk is, is er ook een algemene bepaling waarop in andere situaties op teruggevallen kan worden. In deze achtste bepaling, de zogenaamde H-grond, staat vermeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst ook mag beëindigen in andere omstandigheden, maar dat die omstandigheden zodanig moeten zijn dat je in alle redelijkheid niet van de werkgever kan verwachten dat het arbeidscontract wordt voortgezet. Zo’n bepaling biedt rechters namelijk ruimte om in redelijkheid te oordelen over bepaalde situaties. Volgens het kinderdagverblijf valt de situatie van de kinderjuf onder deze grond. De gevolgen van haar levensbedreiging zijn zó ernstig voor het kinderdagverblijf, dat de werkgever het niet redelijk vindt om de vrouw in dienst te houden.

Wat vindt de rechter?

De kantonrechter is het met de werkgever eens en vindt het niet redelijk om de omstandigheden in de risicosfeer van de werkgever te laten komen. Hoewel de werkgever verplicht is om beveiliging te bieden, is de beveiliging met deze bedreiging niet voldoende om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen. Zo is de speelplaats zichtbaar vanaf de openbare weg en biedt het codeslot niet voldoende zekerheid om ongewenste personen buiten de deur te houden, gezien de vele in- en uitgaande ouders en kinderen. Ook op het moment van uitstapjes buiten het kinderdagverblijf kan er door de werkgever onmogelijk voldoende veiligheid worden geboden.

Met andere woorden; hoeveel beveiliging het kinderdagverblijf ook zou regelen, de veiligheid van de kinderen zal altijd in gevaar blijven. De rechter is dan ook van mening dat niet van de werkgever verwacht kan worden het arbeidscontract met de vrouw te laten voortduren, ondanks dat zij geen schuld heeft aan de situatie.

De arbeidsovereenkomst wordt dan ook ontbonden.

Publicatiedatum 13/09/2016

Volg ons op social media