De gevolgen van modernisering van de Ziektewet

Terug

De modernisering van de wetten (Ziektewet en WGA) richt zich vooral op de flexwerker. Bij deze groep ontbrak tot nu toe de re-integratieprikkel, die wel geldt voor werknemers in vaste dienst. Dat is ook te zien aan het aantal flexwerkers dat gebruikmaakt van het vangnet. Veel werkgevers kunnen wel wat hulp gebruiken bij deze verantwoordelijkheid. Dat is één van de redenen waarom HR Center werkgevers adviseert in situaties rondom het eigenrisicodragerschap van Ziektewet en WGA. Goed advies is onontbeerlijk in deze woelige tijden.
Publicatiedatum 17/10/2013

Volg ons op social media