De grote (financiële) gevolgen van de modernisering van de Ziektewet

Terug

Vanaf 1 januari 2014 gaan (middel)grote werkgevers via een gedifferentieerde premie betalen voor de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van voormalige werknemers. De duur van het dienstverband is daarbij niet relevant. In theorie kunnen de kosten van een werknemer die één dag heeft gewerkt, 12 jaar lang doorbelast worden aan de werkgever.
Publicatiedatum 27/11/2013

Volg ons op social media