Digitale RI&E

Terug

Wat is een RI&E?
Iedereen met een eigen bedrijf en personeel in dienst heeft te maken met de ARBO wet. Deze schrijft voor dat u een Risico Inventarisatie en een Evaluatie (RI&E) uitvoert in uw bedrijf. Na de evaluatie bepaalt u wat er verbetert dient te worden en stelt u een plan van aanpak op voor de komende periode. De evaluatie en het plan van aanpak zijn voor de ARBO dienst belangrijke documenten, ze tonen aan dat u de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkvloer van uw personeel serieus neemt.

Digitale RI&E
Een zelfde procedure zou u ook elk jaar moeten doorlopen als het gaat om de digitale werkomstandigheden en de veiligheid op de digitale werkvloer.
De digitale RI&E van informatiebeveiliging is een pragmatische inventarisatie en evaluatie van de digitale veiligheid van uw organisatie. Hierbij worden de meest belangrijke aandachtsgebieden van informatiebeveiliging onder de loep genomen. Na de evaluatie maken we een plan van aanpak met verbeterpunten voor het komende jaar.

Herhaling
De kracht van een RI&E proces zit in het feit dat het periodiek herhaald moet worden en dat het aanzet tot verbetering. Iedereen weet dat je veilig moet kunnen werken op de werkvloer want anders gebeuren er ongelukken. Dat zelfde geldt ook voor de digitale werkvloer. Wanneer de veiligheid niet onderhouden wordt gaat het mis. Systemen vertragen of crashen zelfs, schijven lopen vol, een website wordt misbruikt, geldstromen worden gehacked, identiteiten gestolen … en ga zomaar door.

Onderhoud is belangrijk voor uw netwerken, systemen en applicaties.
Maar ook de organisatie, de processen en de mensen moeten onderhouden worden.
De digitale RI&E helpt u uiteindelijk bij het verlagen van het aantal security incidenten.

Publicatiedatum 05/11/2015

Volg ons op social media