Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Terug

Waarschuwing
Houd er rekening mee dat Inspectie SZW in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of eis tot naleving geeft. Indien blijkt dat situatie niet verandert, zal de inspectie SZW een boete opleggen. In de gevallen waarbij direct een boete wordt opgelegd, is dit hieronder aangegeven.

Boetes omtrent het basiscontract
Geen basiscontract €1.500 
Basiscontract niet compleet  €750
Adviseren werkgever over begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet opnemen in basiscontract €750
De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract €1.500

Boetes omtrent preventiemedewerkers
Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers) €1.500

Boetes omtrent open spreekuur
Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur €1.500

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts
Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts €1.500
Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken €1.500
Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers wanneer een ondernemingsraad of pv mist €340

Boetes omtrent second opinion
Geen mogelijkheid tot second opinion €1.500
Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion €750

Publicatiedatum 25/10/2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Volg ons op social media