Fiscale wijzigingen uit het regeerakkoord

Terug

In plaats van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)komt een nieuwe wet met een ‘opdrachtgeversverklaring’. Deze gaat gelden voor zelfstandigen die meer in rekening brengen dan een ‘laag’ tarief van ongeveer 15 tot 18 euro per uur en minder dan 75 euro per uur. De opdrachtgeversverklaring geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zzp’ers. Opdrachtgevers moeten hiervoor een webmodule invullen met vragen over de aard van de werkzaamheden.

Individuele leerrekening
Het kabinet wil de huidige fiscale aftrekpost voor scholingskosten vervangen door een individuele leerrekening voor iedereen met een startkwalificatie (een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger).

Belastingverlaging
De belastingen worden eenvoudiger en lager door een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent. Verder wordt de algemene heffingskorting verhoogd met ongeveer 350 euro in 2021. Het maximum van de arbeidskorting komt zo’n 365 euro hoger te liggen. De afbouw boven een bepaald arbeidsinkomen stijgt daarbij wel van 3,6 naar 6 procent. Het kabinet bekostigt deze fiscale wijzigingen grotendeels met een verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent.

Gedifferentieerde WW-premie naar type contract
Het nieuwe kabinet wil de premiedifferentiatie in de WW aanpassen om het vaste contract aantrekkelijker te maken. Momenteel wordt de gedifferentieerde WW-premie berekend op basis van de lasten van de eerste zes maanden WW per sector. In plaats hiervan denkt het kabinet Rutte III aan een premie met een lager premiepercentage voor vaste contracten dan voor contracten voor bepaalde tijd. Ook deze is gebaseerd op de eerste zes maanden WW. Dit moet het vaste contract aantrekkelijker maken.

Loondoorbetalingsperiode bij ziekte
De loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) gaat omlaag van twee naar één jaar. Dit moet stimuleren dat deze werkgevers weer meer personeel in (vaste) dienst durven te nemen. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar verschuiven hierbij naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft bestaan. Voor de collectieve kosten van het tweede ziektejaar komt er een uniforme lastendekkende premie, die de kleine werkgevers moeten betalen.

Periode premiedifferentiatie WGA
De periode waarvoor de gedifferentieerde premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) geldt, gaat omlaag van tien naar vijf jaar. Dit beperkt voor u als werkgever de periode aanzienlijk waarover u risico loopt als een werknemer arbeidsongeschikt wordt.

Publicatiedatum 30/11/2017
Fiscale wijzigingen uit het regeerakkoord

Volg ons op social media