Het overgangsrecht in de WWZ

Terug

Ontslagprocedures
Wanneer de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 in gang is gezet, maar de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 eindigt, dan is het overgangsrecht van toepassing. Het gevolg hiervan is dat het oude recht nog geldt voor:

- een verzoek voor een ontslagvergunning die voor 1 juli 2015 door het UWV is ontvangen;
- een verzoek tot ontbinding van een arbeidscontract dat voor 1 juli 2015 door de rechtbank is ontvangen.

Transitievergoeding
Ook op de transitievergoeding is er overgangsrecht van toepassing. Dit is het geval als de beëindiging van een arbeidscontract voor 1 juli 2015 in gang is gezet, maar het contract na 1 juli 2015 eindigt. In deze gevallen is er dus geen aanspraak op een transitievergoeding.

Is een tijdelijk arbeidscontract aangegaan voor 1 juli 2015 maar eindigt die na 1 juli 2015, dan geldt er geen overgangsrecht. Als werknemer heb je in dat geval recht op een transitievergoeding, op voorwaarde dat het contract minimaal 2 jaar heeft geduurd.

Ketenregeling tijdelijke contracten
Wordt er op of na 1 juli 2015 een nieuw tijdelijk contract afgesloten, dan geldt het nieuwe recht. Dit betekent dat contracten die op of na 1 juli 2015 (en binnen 6 maanden na afloop van een tijdelijk contract worden afgesloten) wel meetellen voor de keten van arbeidscontracten. Bij cao kan de oude ketenregeling wel nog enige tijd van toepassing zijn verklaard.

Publicatiedatum 08/07/2015

Volg ons op social media