Het verschil tussen payrolling en uitzenden

Terug

Bij uitzenden gaat het om een werkgever (het uitzendbureau) die een werknemer aan een derde ter beschikking stelt. De werknemer is in dienst bij het uitzendbureau, maar werkt feitelijk voor de derde (de opdrachtgever). De overeenkomst is een uitzendovereenkomst en bevat een uitzendbeding. Het uitzendbureau werft de werknemer om deze bij de derde ter beschikking te stellen. Het uitzendbureau brengt de derde en de werknemer bij elkaar. Dit wordt de allocatieve functie genoemd.

Bij payrolling gaat het om werkgever/ payrollorganisatie die werknemers bij een derde (de opdrachtgever) ter beschikking stelt. Ook hier is de werknemer in dienst bij deze werkgever. Het verschil is dat de derde (de opdrachtgever) de werknemer zelf werft. Vervolgens treedt de werknemer bij de payrollorganisatie in dienst. De payrollorganisatie brengt geen vraag en aanbod bij elkaar. Er is dus geen sprake van een allocatieve functie.

De vraag in het geschil was in hoeverre er, bij het ontbreken van de allocatieve functie, sprake kan zijn van een uitzendovereenkomst. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het om te kunnen spreken van een uitzendovereenkomst niet persé een allocatieve functie nodig is. Het is dus voldoende dat de werkgever de werknemer aan een derde ter beschikking stelt. Het hoeft niet persé te gaan om het bij elkaar brengen van een werknemer en opdrachtgever. Hiermee zou er geen juridisch verschil bestaan tussen payrolling en uitzenden. Ofwel: payrolling kan worden aangemerkt als uitzenden.

De uitspraak heeft tot gevolg dat payrollorganisaties gebruik kunnen gaan maken van het ontslagregime zoals dat geldt voor uitzendovereenkomsten.

Dit betekent dat minder snel sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, aangezien de ketenregeling dan pas start na 26 weken. Ook de loondoorbetalingsplicht kan de eerste 26 weken worden uitgesloten. Daarnaast kan in een uitzendovereenkomst worden bepaald dat de overeenkomst eindigt zodra de terbeschikkingstelling van de werknemer aan de derde (op verzoek van de derde) eindigt.

Publicatiedatum 13/02/2017

Volg ons op social media