Imagoschade en psychische schade óók meegewogen in de billijke vergoeding

Terug

In de zaak van de rechtbank Groningen gaat het om een statutair bestuurder die na de overname van het bedrijf in 2016 onenigheid heeft met de nieuwe top van het bedrijf.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat het ontslag een redelijke grond mist en kent daarom de statutair bestuurder een billijke vergoeding toe. Bij de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding, maakt de rechtbank een vergelijking tussen de situatie waarin het ontslag niet zou hebben plaatsgevonden en de situatie waarin de statutair bestuurder zich nu bevindt.

De statutair bestuurder krijgt uiteindelijk een billijke vergoeding van €60.000 bruto toegekend. De rechtbank houdt bij de berekening van deze vergoeding rekening met de volgende individuele omstandigheden van de statutair bestuurder: 1) zijn inkomensschade van 6 maanden (€40.000 bruto); 2) de door hem gemiste uitkering van de variabele beloning (€10.000 bruto) én 3) de door hem door het ontslag opgelopen imagoschade en psychische schade (€10.000 bruto).

Publicatiedatum 02/01/2018
Imagoschade en psychische schade óók meegewogen in de billijke vergoeding

Volg ons op social media