Leerwerkplek steeds moeilijker te krijgen

Terug

De daling van het aantal leerplaatsen is te wijten aan de crisis. Leerbedrijven geven bovendien de voorkeur aan studenten van hogere niveaus, ook als het werk geschikt is voor lagere niveaus.
Publicatiedatum 09/09/2013

Volg ons op social media