Loonstop wegens niet verschijnen bij bedrijfsarts?

Terug

Een werkgever mag het loon stopzetten als een werknemer weigert te re-integreren, met bijvoorbeeld passend werk. Mag het loon ook worden stopgezet als de werknemer niet verschijnt bij de bedrijfsarts?

Een eenmalige gebeurtenis is volgens Hof Amsterdam (29 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1172) niet voldoende voor een loonstop.

Er volgt immers uit de wet dat er sprake moet van een zeker tijdsverloop, waarbinnen de werknemer heeft geweigerd zijn medewerking te verlenen.

Momentopname
Volgens het Hof is met het enkele niet-verschijnen bij de bedrijfsarts niet aan dit vereiste voldaan. Het niet-verschijnen is volgens het Hof slechts een momentopname, waaruit op zichzelf niet volgt dat sprake is geweest van ‘een zekere tijd’, waarin de werknemer zonder deugdelijke grond de in artikel 7:629, derde lid onder d en e, BW bedoelde medewerking heeft geweigerd.

Publicatiedatum 16/06/2016

Volg ons op social media