Mag werkgever onterecht uitbetaalde periodiek terugvorderen?

Terug

Een medewerker kreeg teveel salaris, omdat er over twee jaar onterecht een periodiek was toegekend. De werkgever houdt een deel van het teveel betaalde bedrag in op het salaris, en de rest op vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De werknemer stapt naar de rechter, welke de vordering van de werknemer afwijst. Uit de cao blijkt dat de werknemer medeverantwoordelijk is voor beoordelen en belonen: 'Belonen en beoordelen horen bij elkaar. En het beoordelingsgesprek legt daarvoor een belangrijke basis. Leidinggevende en medewerker zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk. De leidinggevende neemt het initiatief. Doet hij dat niet, dan zal de medewerker de leidinggevende daarop aanspreken.' En: 'Bij matig functioneren stelt de leidinggevende in overleg met de medewerker een begeleidingstraject op.' Als de leidinggevende geen begeleidingstraject heeft aangeboden, zoals de werknemer aanvoert, dan nog had de werknemer daarom moeten vragen, oordeelt de rechter. Verder staat nog in de cao dat bij een verbeterd functioneren na het traject alsnog een periodiek kan worden toegekend, maar vanaf dat moment en niet met terugwerkende kracht. De werknemer mocht dus niet op basis van een aantal standaardbrieven die hij over de herwaardering heeft ontvangen, concluderen dat hij alsnog de periodieken had toegekend gekregen. Blijkbaar is er na de functieherwaardering een fout gemaakt waardoor er te veel salaris is uitbetaald. De rechter ziet geen reden waarom de werkgever dat te veel betaalde bedrag niet als onverschuldigde betaling zou mogen terugvorderen.
Publicatiedatum 30/10/2013

Volg ons op social media