Meteen op non-actief na disfunctioneren: mag dat?

Terug

Na een dienstverband van ruim veertien jaar valt een administratief medewerkster uit wegens ziekte. Door haar ziekte neemt in de tussentijd een andere werknemer haar taken over. Als zij zich na meer dan een jaar weer beter meldt, zijn haar werkzaamheden definitief overgenomen door die collega. Ze krijgt andere werkzaamheden, maar na acht maanden komt de werkgever tot de conclusie dat zij dit werk niet aan kan. De werkgever rept van disfunctioneren. De werkneemster maakt dagelijks veel fouten en het kost teveel tijd voor de andere collega’s dit te controleren en op te lossen. Bovendien klagen de collega’s dat het zo absoluut niet verder kan en ze willen de werkneemster geen werk meer opdragen. Daarbij komt nog dat de werkrelatie tussen de collega’s en de vrouw ernstig is verstoord; verdere samenwerking is uit den boze. Herplaatsing is niet mogelijk, omdat het bedrijf maar zeven medewerkers telt. De werkneemster weigert een vaststellingsovereenkomst te tekenen, waarop de werkgever naar de rechter stapt.

Verbazing over disfunctioneren

De werkneemster is verbaasd over haar disfunctioneren. Zij heeft zich er bij neergelegd dat haar baan was overgenomen door een collega en stelt dat zij zich toen voor de volle honderd procent heeft ingezet voor de andere functie. Ze vindt de aantijgingen gezocht en heeft in de acht maanden na haar ziekte geen kritiek gekregen op haar functioneren. Haar eerste gesprek over het functioneren ging gelijk gepaard met een op-non-actiefstelling. Er is geen gelegenheid geweest haar functioneren te verbeteren. Omdat de verklaringen van de collega’s haar hebben geschokt, ziet zij terugkeer in haar functie als belastend.

Verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter constateert op basis van de overlegde stukken van de werkgever over de fouten die de werkneemster heeft gemaakt, dat gezien het eenvoudige administratieve werk van de werkneemster verwacht mocht worden dat zij haar werkzaamheden correct en foutloos zou uitvoeren. Het is echter nog niet zo ernstig dat daarvoor op basis van de d-grond ‘disfunctioneren’ de arbeidsovereenkomst ontbonden zou moeten worden. De werkneemster heeft niet de kans gehad om haar functioneren te verbeteren.

Wel is er volgens de kantonrechter sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. De collega’s kunnen blijkbaar niet meer met de werkneemster door één deur en weigeren bij haar werk neer te leggen. Dan komt de verwijtbaarheidsvraag. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever de zaak te veel laten sudderen en is daarna zonder dossieropbouw te hard van stapel gelopen. (lees ook: HR te pasief bij dossieropbouw’ )

De werkgever had met verbetervoorstellen moeten komen, maar heeft dit nagelaten.

Uiteindelijk kent de kantonrechter de werkneemster zowel een billijke vergoeding als een transitievergoeding toe. De arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden, tenzij de werkgever zijn verzoek intrekt.

Publicatiedatum 08/12/2015

Volg ons op social media